Europejskie Centrum Solidarności

adres: 80-863 Gdańsk, pl. Solidarności 1
tel. +48 58 772 40 00
e-mail: ecs@ecs.gda.pl
www.ecs.gda.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Basil Kerski