Fundacja Teatr Nie-Taki

adres: 51-354 Wrocław, ul. Poleska 43/29
tel. +48 606 688 126
e-mail: fundacja@teatr-nie-taki.pl, kontakt@teatr-nie-taki.pl
www.teatr-nie-taki.pl

czytania, wykłady, itp:

prezes: Katarzyna Knychalska
wiceprezesi: Marzena Gabryk, Aneta Młyńska-Wójcik, Zuzanna Wasilewska