Centrum Sztuki Galeria EL

adres: 82-300 Elbląg, ul. Kuśnierska 6
tel. +48 55 625 67 84, +48 55 625 67 86 (fax)
e-mail: galeria-el@galeria-el.pl
www.galeria-el.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Adriana Ronżewska-Kotyńska
sala główna (nawa północna + nawa południowa + prezbiterium) 770 m², scena, nagłośnienie, oświetlenie, ekran