Teatr Improwizacji wymyWammy

adres: 85-056 Bydgoszcz, ul. Marcinkowskiego 12/14
tel. +48 519 346 586
e-mail: wymywammy@mck-bydgoszcz.pl
www.impromck.com
c/o Miejskie Centrum Kultury

status organizacyjny: dział miejskiej instytucji kultury
budżet roczny 2019:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr powstał w 2012 roku.

kierownik artystyczny: Katarzyna Chmara-Collins

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: