Ogólnopolskie Spotkania Profesjonalnych Teatrów Amatorskich

adres: 22-100 Chełm, pl. Tysiąclecia 1
tel. +48 82 563 00 81 wew. 308, +48 609 379 327
e-mail: tzch@chdk.chelm.pl
www.chdk.chelm.pl

organizator: Chełmski Dom Kultury – Teatr Ziemi Chełmskiej
edycja VI
26–28 października 2018

program: Opera Kartoflana Teatroterapia Lubelska, Lublin; Kobiety których nie ma Łaski Dom Kultury; Karczma pod Białym Łabędziem Teatr Animagia, Żytno