Niepubliczne Policealne Studium Wokalno-Aktorskie „Qurtyna”

adres: 20-707 Lublin, Al. Paśnikowskiego 6
tel. +48 81 307 00 84
e-mail: sekretariat@qurtyna.eu
www.teatr.stronazen.pl

liczba scen:
c/o Teatr Muzyczny

czytania, wykłady, itp:

kierunek: aktor scen muzycznych, specjalność wokalno-aktorska
Szkoła działa od lipca 2011 roku.

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: