Studio Aktorskie STA

adres: 60-829 Poznań, ul. Ratajczaka 18
tel. +48 691 736 212
e-mail: studio@theart.com.pl
www.studiosta.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:
Scena STA

Studio Aktorskie, Studio Musicalowe

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: