Szkoła Baletowa Anny Niedźwiedź

adres: 60-855 Poznań, ul. Petera Mansfelda 4
tel. +48 511 901 162 (sekr.), + 48 514 088 580 (recepcja)
e-mail: info@szkolabaletowa.poznan.pl
www.szkolabaletowa.poznan.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca, Szkoła Baletowa Anny Niedźwiedź, Szkoła Artystyczno-Akrobatyczna
Szkoła rozpoczęła swą działalność w roku szkolnym 1994/1995.

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: