Stowarzyszenie Jarocin XXI

adres: 63-200 Jarocin, ul. Gołębia 1
tel. +48 62 747 11 19
e-mail: kino@jarocin.pl
www.jarocin21.pl

czytania, wykłady, itp:

prezes zarządu: Iwona Grodzka-Wojtaszak
scena kina „Echo” na ok. 190 miejsc, z pełnym mobilnym wyposażeniem; sala JOK na 400 miejsc