Chorzowskie Centrum Kultury

adres: 41-500 Chorzów, ul. Sienkiewicza 3
tel. +48 32 349 78 60
e-mail: sekretariat@chck.pl
www.chck.pl

czytania, wykłady, itp:
Lekki Teatr Przenośny

dyrektor: Tomasz Ignalski