Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP Sp. z o.o.

adres: 31-515 Kraków, ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11
tel. +48 12 423 76 03
e-mail: biuro@aagap.pl
www.aagap.pl

czytania, wykłady, itp:

Prezes Zarządu: Kacper Stępień