Agencja Artystyczna INFERNAL

adres: 00-724 Warszawa, ul. Chełmska 21
tel. +48 508 683 557
e-mail: biuro@agencjainfernal.pl, sekretariat@agencjainfernal.pl
www.agencjainfernal.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor artystyczny: Dariusz Sokołowski