Agencja Artystyczna ESKANDER

adres: 45-030 Opole, ul. Malczewskiego 3/1
tel. +48 77 441 30 66
e-mail: sekretariat@eskander.pl
www.eskander.pl, www.impresariatteatralny.pl

czytania, wykłady, itp:

właściciel: Krzysztof Grzegocki