Teatr Działań Twórczych

adres: 03-188 Warszawa, ul. van Gogha 1
tel. +48 22 300 48 00, +48 607 380 184
e-mail: a.muczyn@bok.waw.pl
www.bok.waw.pl
c/o Białołęcki Ośrodek Kultury

status organizacyjny: dział miejskiej instytucji kultury
budżet roczny 2019:
liczba scen: 2

czytania, wykłady, itp:

Teatr działa od kwietnia 2005 roku. W sezonie 2017/2018 nie prowadził aktywności
kierownik: Anet Muczyń

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: