Teatr Tańca Inoj

adres: 03-188 Warszawa, ul. van Gogha 1
tel. +48 22 300 48 00, +48 886 222 982
e-mail: teatr.inoj@gmail.com
www.teatrinoj.wixsite.com, www.inoj.pl
c/o Białołęcki Ośrodek Kultury

status organizacyjny: dział miejskiej instytucji kultury
budżet roczny 2019:
liczba scen: 2

czytania, wykłady, itp:

Teatr działa od marca 2009 roku.
kierownik: Katarzyna Kryczka
zespół: Anna Bajer, Agnieszka Kocińska, Dorota Koprowska, Katarzyna Kryczka, Ela Pańkowska, Krystyna Struk, Katarzyna Sztarbała, Iwona Turek

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: