Zespół Tańca Dawnego Uniwersytetu Wrocławskiego

adres: 50-383 Wrocław, ul. Joliot-Curie 14
tel. +48 791 135 064
e-mail: taniecdawny@uwr.edu.pl
www.taniecdawny.uni.wroc.pl
c/o Uniwersytet Wrocławski

status organizacyjny: grupa nieformalna
budżet roczny 2019:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Działa od 6 grudnia 2010 roku.
opiekun: Marek Cebrat

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: