Dział Teatralno-Filmowy Muzeum Historii Katowic

adres: 40-064 Katowice, ul. Kopernika 11
tel. +48 32 745 17 28, +48 514 499 614
e-mail: ptf@mhk.katowice.pl
www.mhk.katowice.pl
c/o Muzeum Historii Katowic

czytania, wykłady, itp:

dyrektor Muzeum: Jacek Siebel
kierownik Działu Teatralno-Filmowego: Maria Katarzyna Gliwa