Centrum Teatru, Muzyki i Tańca

adres: 99-300 Kutno, ul. Teatralna 1
tel. /fax +48 24 252 82 92
e-mail: sekretariat@ctmtkutno.com
www.ctmtkutno.com
c/o Kutnowski Dom Kultury

czytania, wykłady, itp:

kierownik: Krzysztof Ryzlak
sala na 117 miejsc, scena 6 m x 7 m, aparatura nagłaśniająca, profesjonalne oświetlenie teatralne, ekran kinowy, 3 garderoby