Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego

adres: 85-080 Bydgoszcz, ul. Szwalbego 6
tel. +48 52 321 04 67, +48 52 321 07 52 (fax)
e-mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl
www.filharmonia.bydgoszcz.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Maciej Puto