Polskie Towarzystwo Szekspirowskie

adres: 80-818 Gdańsk, ul. Bogusławskiego 1
tel.
e-mail: szekspir@univ.gda.pl
www:
c/o Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego

czytania, wykłady, itp:

prezes: Olga Kubińska