Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego

adres: 59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2
tel. +48 76 723 37 00
e-mail: sekretariat@lck.art.pl, lck@lck.art.pl
www.lck.art.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Grzegorz Szczepaniak
sala "maneżowa" na maksymalnie 400 miejsc, mobilna widownia, oświetlenie, nagłośnienie, garderoba; sala "królewska" na ok. 210 miejsc, mobilna widownia, oświetlenie, nagłośnienie, garderoba