Stowarzyszenie Teatralne „Tespis”

adres: 40-003 Katowice, ul. Rynek 12
tel. +48 509 916 531
e-mail: redakcja@teatry.art.pl, dziennik.teatralny@gmail.com
www:

czytania, wykłady, itp:

prezes: Magdalena Mąka