Centrum Sztuki Mościce

adres: 33-101 Tarnów, ul. Traugutta 1
tel. +48 14 633 46 00, +48 14 633 10 52 (fax)
e-mail: sekretariat@csm.tarnow.pl, akawa@csm.tarnow.pl
www.csm.tarnow.pl

czytania, wykłady, itp:
Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA

p.o. dyrektora: Marek Karpiński
sala koncertowo - teatralna z widownią dla 600 osób, dwie sale kinowe z projektorami cyfrowymi i 3D, sale baletowe, dydaktyczne, multimedialne, profesjonalne zaplecze sceniczne.