Muzeum Teatralne oddział Muzeum Krakowa

adres: 31-024 Kraków, ul. Szpitalna 21
tel. +48 12 422 68 64, +48 12 422 52 58
e-mail: teatr@muzeumkrakowa.pl
www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/dom-pod-krzyzem

czytania, wykłady, itp:

kierownik: starszy kustosz Małgorzata Palka