Fundacja „Gospodarstwo Teatralne”

adres: 30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 1 b lok. 5
tel.
e-mail:
www:

czytania, wykłady, itp:

prezes: Beata Schmischeiner