Fundacja Fabryka Sztuki

adres: 61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 80/82 lok. 312
tel. /fax +48 61 870 30 09, +48 519 868 123
e-mail: biuro@fundacjafabrykasztuki.pl
www.fabryka-sztuki.com.pl

czytania, wykłady, itp:
Lubelski Festiwal Operowy OPERAcja Zamek

prezes: Agnieszka Mazur