Fundacja Lokal Użytkowy

adres: 00-158 Warszawa, ul. Nalewki 8/22
tel. +48 605 057 867
e-mail: biuro@lokaluzytkowy.org
www.lokaluzytkowy.org

czytania, wykłady, itp:

prezes: Tomasz Wójcik