Fundacja Rodu Szeptyckich

adres: 01-864 Warszawa, ul. Literacka 19c/46
tel. +48 22 866 22 90, +48 22 866 22 89 (fax)
e-mail: fundacja@szeptyccy.pl
www.szeptyccy.pl

czytania, wykłady, itp:

prezes: Maciej Szeptycki