Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej

adres: 00-281 Warszawa, ul. Jezuicka 4
tel. +48 22 277 06 01
e-mail: sekretariat@scek.pl, info@scek.pl
www.scek.pl

czytania, wykłady, itp:
Festiwal Sztuka Działa
Warszawski Festiwal Teatralny Młodych w Starej Prochowni

dyrektor: Wojciech Feliksiak