Stowarzyszenie Dramatopisarzy i Dramaturgów Polskich

adres: 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 1
tel.
e-mail: sdidp2015@gmail.com
www.dramatopisarze.pl

czytania, wykłady, itp:

prezes: Małgorzata Sikorska-Miszczuk