Stowarzyszenie Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych

adres: 00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 20/1310
tel. +48 534 237 221
e-mail: info@smik.com.pl
www.smik.com.pl

czytania, wykłady, itp:
Festiwal Teatrów Studenckich START

prezes: Kamil Juśkiewicz