Filharmonia Narodowa

adres: 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5
tel. +48 22 551 72 00 (fax), +48 22 551 71 03
e-mail: filharmonia@filharmonia.pl
www.filharmonia.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor artystyczny: Jacek Kaspszyk (do 31 sierpnia 2019), Andrzej Borejko (od 1 września 2019)