Stowarzyszenie Działań Twórczych REPUBLIKA WARSZAWA

adres: 01-006 Warszawa, ul. Nowolipki 21/113
tel. +48 695 032 392
e-mail: republikawarszawa@gmail.com
www.republikawarszawa.wordpress.com

czytania, wykłady, itp:

prezes: Aleksandra Krzaklewska