Szkoła Tańca i Baletu „Fouetté”

adres: 61-614 Poznań, ul. Mołdawska 22
tel. +48 61 825 66 32, +48 502 294 319, + 48 502 337 112
e-mail: office@fouette.pl
www.fouette.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Rozpoczęła działalność 10 listopada 1997 roku.

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: