Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

adres: 59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7
tel. +48 76 818 86 21
e-mail: mdk_chojnow@wp.pl
www.moksir.chojnow.eu

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Stanisław Horodecki
sala widowiskowo-kinowa na 195 miejsca, scena o wymiarach 10 m x 12 m, nagłośnienie, podstawowe oświetlenie, nagłośnienie, 3 garderoby