Miejski Dom Kultury

adres: 58-160 Świebodzice, ul. Wolności 13
tel. +48 74 666 51 53, +48 74 666 95 70
e-mail: dyrektor@mdk.swiebodzice.pl, impresariat@mdk.swiebodzice.pl
www.mdk.swiebodzice.pl

czytania, wykłady, itp:

p. o. dyrektora: Katarzyna Woźniak
sala duża do 100 miejsc, krzesła ustawiane oraz sala mała do 30 miejsc
(projektor, ekran, nagłośnienie)