Grójecki Ośrodek Kultury

adres: 05-600 Grójec, ul. Piłsudskiego 3
tel. +48 48 664 23 06, +48 48 664 23 06 wew 20 (fax)
e-mail: dyrektor@gokgrojec.pl, sekretariat@gokgrojec.pl
www.gokgrojec.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Grzegorz Rejer (do 31 stycznia 2020 r. - emerytura), p.o. dyrektora: Monika Kozłowska (od 1 lutego 2020 r.)
sala na 279 miejsc, możliwość nagłośnienia i oświetlenia, garderoba, scena o wymiarach 6,8 m x 4,7 m