Miejsko-Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli

adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. kard. Wyszyńskiego 12
tel. +48 17 879 74 00, +48 17 789 74 15 (fax), +48 607 254 200
e-mail: mgdk@mgdk.pl
www.mgdk.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Dariusz Lewandowski-Socha
sala widowiskowa na 218 miejsc + 70 dostawek, scena o wymiarach 8 m x 6 m, nagłośnienie, oświetlenie, garderoba