Miejski Dom Kultury

adres: 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 8
tel. +48 52 353 93 90
e-mail: sekretariat@mdkbarcin.com.pl
www.mdkbarcin.com.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Artur Jakubowski
sala kinowo-widowiskowa kina Ferment na 273 miejsca