Łódzki Dom Kultury

czytania, wykłady, itp:
INSTYTUCJE

sala kolumnowa na 200 miejsc, scena 12 m x 12m, ruchoma scena, oświetlenie, nagłośnienie; sala kinowa, 242 miejsca, scena o wymiarach 5,6 m x 7,7 m, profesjonalny sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy, zaciemnienie; sala widowiskowa na 100 osób, scena o powierzchni 18 m², nagłośnienie, oświetlenie; sala teatralna o powierzchni 92 m2, scena 12,8 m x 7,5 m, nagłośnienie, oświetlenie