Śremski Ośrodek Kultury

adres: 63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 77
tel. +48 889 647 418
e-mail: biuro@sok-srem.pl
www.sok.srem.pl

czytania, wykłady, itp:

p.o. dyrektora Monika Pieczyńska (od 6 marca do 31 grudnia 2018 r.), dyrektor: Anna Szmyt-Baranowska (od 1 stycznia 2019 r.)
sala Kinoteatru „Słonko” na 116 miejsc, scena o wymiarach 8 m x 3 m; plener za siedzibą Ośrodka - zadaszona scena, ognisko