Scena Wspólna

adres: 61-659 Poznań, ul. Brandstaettera 1
tel. +48 603 441 012
e-mail: teatr@lejery.pl, sekretariat@csdpoznan.pl
www.teatr.lejery.pl, www.scenawspolna.com, www.csdpoznan.pl

status organizacyjny: dział miejskiej instytucji kultury
budżet roczny 2019:
liczba scen: 2

czytania, wykłady, itp:

Scena prowadzona przez Stowarzyszenie Łejery, Szkołę Łejery i Centrum Sztuki Dziecka. Otwarta 17 września 2013 roku.
koordynatorzy współpracy teatralnej: Izabella Nowacka, Katarzyna Szwarc

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: