Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza

adres: 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 48
tel. +48 91 430 95 10, +48 91 430 95 11
e-mail: sekretariat@filharmonia.szczecin.pl
www.filharmonia.szczecin.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Dorota Serwa