KIJO group

adres: Łódź,
tel. +48 502 159 696
e-mail: kijogroup@gmail.com
https://kijogroup.wixsite.com

status organizacyjny: fundacja
budżet roczny 2019:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:
F R U Polski Festiwal Kontakt Improwizacji

Grupa działa od grudnia 2010.
zespół: Adrian Bartczak, Emilia Biskupik, Żaneta Górska, Ilona Gumowska, Sara Kozłowska, Adam Kuza, Małgorzata Lipczyńska, Maria Majeranowska, Anna Mokrosińska, Michał Ratajski, Elżbieta Stasiak

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: