Good Girl Killer

adres: 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 48/37
tel. +48 502 558 703, +48 880 211 296
e-mail: rastanka@yahoo.com, magdajedra@wp.pl
www.ggk.artportal.pl

status organizacyjny: teatr prywatny
budżet roczny 2019:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Zespół działa od 2005 roku.
kierownictwo artystyczne: Magda Jędra, Anna Steller

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: