Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Barokowej Dramma per Musica

adres: 04-180 Warszawa, ul. Perkuna 54 m 14
tel.
e-mail: stowarzyszenie@drammapermusica.pl
www.drammapermusica.pl, www.stowarzyszenie.drammapermusica.pl

czytania, wykłady, itp:
Festiwal Oper Barokowych

Prezes: Lilianna Stawarz