Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA

adres: 51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1
tel. +48 71 348 10 61
e-mail: sekretariat@filmstudioceta.pl
www.filmstudioceta.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Robert Banasiak