Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego

adres: 50-071 Wrocław, pl. Wolności 1
tel. +48 71 715 98 00, +48 71 330 52 10 (fax)
e-mail: office@nfm.wroclaw.pl
www.nfm.wroclaw.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Andrzej Kosendiak