W-Arte! Open Art Space

adres: 02-531 Warszawa, ul. Łowicka 56/3
tel.
e-mail: biuro@w-arte.pl
www.w-arte.pl

czytania, wykłady, itp:

kierownik: Roma Gąsiorowska