Wrocławski Teatr Radioaktywny

adres: Wrocław,
tel.
e-mail: wroclawskiteatrradioaktywny@gmail.com
www:

status organizacyjny: teatr prywatny
budżet roczny 2019:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr działa od czerwca 2014 roku. Tworzy autorskie słuchowiska radiowe.
kierownictwo: Karol Skrzypiec, Michał Występek

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: